Testo

Mätutrustning för temperatur, fukt & luftflöden
Testo 830-T2 Infrared thermometer with 2-point laser sighting, -30 to +400 °C
Testo 830-T2 Infrared thermometer with 2-point laser sighting, -30 to +400 °C